Actualitzacions

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

GASSIST

Actualització 2.6.6 a 2.6.7 ( Setembre 2019)

Novetats

Aquesta versió, incorpora les següents novetats

 • S'estan refent des de zero les apps per android i IOS per poder resoldre algunes incidències que presentaven les apps anteriors. Estaran disponibles els primers dies de setembre
 • S'afegeix la possibilitat que els professors puguin introduir els deures i els exàmens del seu grup d'alumnes. Tant les famílies com els alumnes tindran accés a aquesta informació. Es podrà accedir des de la web i des de les apps
 • S'ampliarà la informació dels correus informatius que s'envien automàticament a les famílies
 • S'habilita el sistema de notificacions per poder enviar a les famíĺies que tenen l'app instal.lada missatges directament al móbil. Es podran enviar a nivell d'alumne, de grup, de múltiples grups , i de centre
 • Les famílies també rebran al dispositiu les notificacions d'absències
 • Es podran establir períodes de sancions que apareixeran reflectits en els informes dels alumnes. Mentres duri la sanció, el professorat estarà informat
 • Hi ha disponible un nou informe de professorat amb informació global de l'ús de l'eina que fa el professorat
 • Es millora la gestió de les baixes de professorat i el control dels substituts durant la baixa
 • Ja es visualitza l'horari en el cas que un alumne assisteixi a més d'un torn de classes
 • Els administradors tindran accès a les dades d'informació tutorial
 • S'ha facilitat la còpia de l'assistència en hores successives
 • ... Estem treballant sobre alguna novetat més per confirmar

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php.
  6. bbdd/connect2.php
  7. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  8. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php
   5. login.php
   6. mobi/login.php

IMPORTANT

Per actualitzar la base de dades es proporcionarà un fitxer .sql amb les sentències sql necessàries

Actualització 2.6.4 a 2.6.6 (Gener 2019)

Novetats

Aquesta versió, a més d'algunes correccions porta moltes novetats

 • Familia comunica una absència. Existeix la possibilitat, ja també a l'app, si el centre ho decideix, que les famílies puguin comunicar absències dels seus fills via l'app o via web. El professor veurà que l'absència ha estat comunicada per la família i el tutor també rebrà una comunicació.
 • L'opció On és un professor canvia el seu nom i s'amplia a localitzar els alumnes. Si tenim habilitat el registre d'entrada de professorat podrem fer la consulta de si un professor es troba al centre o no i que ens indiqui la ubicació si la té introduïda en el seu horari
 • Els informes que poden gestionar les famílies s'han limitat a un mes de durada
 • S'incorpora el botó "guàrdies del dia", amb el que prefectura d'estudis pot veure l'estat de les guàrdies de qualsevol hora passada o futura
 • A l'opció "Passar faltes per grup" s'ha afegit l'opció "Percentatges per grup" on podem veure les absències dels alumnes d'un determinat grup i el percentage d'absències assolit respecte al nombre de sessions realitzades entre les dates introduïdes
 • Corregir la visualització de les "CCC per aprovar" una vegada acabat el procés
 • S'ha refet l'aplicació de gestió de l'empremta afegint l'autodetecció del lector d'empremtes i eliminant la dependència de l'aplicació de l'obertura de determinats ports.
 • S'ha ampliat la informació que es té en els errors en enviament dels sms per poder identificar l'errada i solucionar-la més fàcilment
 • S'ha afegit la informació dels correus automàtics i sms automàtics en les seccions "SMS Enviats" i "Correus enviats"
 • Corregir la possibilitat de canviar el nivell de les CCC
 • Correcció d'un error relacionat amb el registre de professorat mitjançant les portes de la pantalla de login
 • Quan s'assigna un professor substitut, també se li copien les reunions, permanències,... en el cas que estiguin introduides

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php.
  6. bbdd/connect2.php
  7. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  8. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php
   5. login.php
   6. mobi/login.php

IMPORTANT

Per actualitzar la base de dades es proporcionarà un fitxer .sql amb les sentències sql necessàries

Actualització 2.6.3 a 2.6.4 (Setembre 2018)

Novetats

Aquesta versió, a més d'algunes correccions porta moltes novetats

 • Seguiments massius. Ja es poden fer seguiments massius a l'hora de passar llista sense haver d'anar d'un en un per posar un seguiment com per exemple "No ha fet els deures". Es podran posar a múltiples alumnes de cop.
 • Familia comunica una absència. Existeix la possibilitat, si el centre ho decideix, que les famílies puguin comunicar absències dels seus fills via l'app o via web. El professor veurà que l'absència ha estat comunicada per la família i el tutor també rebrà una comunicació.
 • Tutors individuals. Ja es poden assignar tutors individuals de forma que un professor pugui ser tutor d'alumnes de diferents grups. Encara no estant activades totes les opcions però ja es poden assignar i tenen accès a la informació. De cara ala propera actualització s'incorporaran noves opcions
 • Reserva d'espais. Ja està habilitada la possibilitat de reservar espais de centre puntualment o de forma repetitiva així com veure quins espais hi ha lliures en un moment donat.
 • Informe professors. Hem desenvolupat una nova pàgina d'informes del professor on es farà un recull de tota la informació de la que disposa el sistema d'un determinat professors. En funció dels mòduls activats, i per tant de la informació disponible, la informació serà més o menys completa. Aviat també permetrà gestionar la informació sobre baixes i substitucions
 • Límit CCC. Ja es permetrà poder marcar límits a les CCC en funcions de les tipologies i en generals de forma que s'informi en arribar a uns determinats valors
 • Informació tutorial. Permet que el tutor desi informació de les entrevistes amb les famílies. Aquesta informació viatja i es desa encriptada, cumplint la RGPD
 • Informació per al professorat de guàrdia. El professor de guàrdia ja sabrà el nombre de guàrdies que ha fet a una determinada hora i el nombre total de guàrdies fetes durant el curs
 • On és un professor. Si tenim habilitat el registre d'entrada de professorat podrem fer la consulta de si un professor es troba al centre o no i que ens indiqui la ubicació si la té introduïda en el seu horari
 • Gestió de les baixes dels professors i substitucions. Aviat apareixerà la possibilitat de poder gestionar les baixes dels professors per poder disposar d'informació sobre aquest tema en els informes dels professors. Data d'inici de la baixa, qui ha estat el substitut, finalització de la baixa, dies de baixa,....
 • Les apps per android i IOS s'estan refent des de zero per permetre'ls actualitzacions i correccions més ràpides. Les noves versions estaran disponibles durant el mes de setembre
 • Els informes que requereixen molts recursos per extensió o necessitat de càlcul es faran en diferit i es lliuraran instruccions per correu per descarregar-los
 • S'han millorat els cercadors de matèries

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php.
  6. bbdd/connect2.php
  7. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  8. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php
   5. login.php
   6. mobi/login.php

IMPORTANT

Per actualitzar la base de dades es proporcionarà un fitxer .sql amb les sentències sql necessàries

Actualització 2.6.2 a 2.6.3 (Abril 2018)

Novetats

S'han afegit algunes aportacions de centres i corregit aspectes que no acabaven de funcionar correctament. A continuació indiquem algunes d'aquestes actuacions:

 • S'ha habilitat poder veure les absències de professorat a una determinada hora per part del professorat de guàrdia.
 • S'ha millorat l'assignació de UFs. Ja no és necessari assignar-les totes
 • Que a l’enviar un correu també marqui si es major de 18 o no ( com als sms). Si es major de 18 que envinin a l’alumne, si es menor a la família
 • Poder consultar el log de mails enviats.
 • S'ha millorat el control de sessions que provocava que el botó de login de google, en alguns casos no fos visible
 • S'ha millorat la neteja de la informació a la base de dades quan es desactiva un alumne o es modifiquen matèries i/o grups
 • S'ha afegit un check box per indicar si una CCC ha estat comunicada a la família
 • S'ha habilitat que a l’enviar un sms o un correu des de responsable de faltes, i tauler de control, que el llistat que apareix es pugui filtrar per absències, retards o seguiments abans de clicar en “Acceptar destinataris”.
 • El perfil responsable de faltes pot afegir una comunicació al tutor d'un alumne. Rebrà aquesta comunicació per correu electrònic
 • Ja es poden enviar correus diaris o setmanals a les families amb informació de les absències i incidències dels alumnes
 • Si una matèria té dos professors assignats, al tauler de control apareixia només un professor en la casella. El problema estava en que si passava llista el que no estva en la casella no es marcava en verd com a que havia passat llista.
 • S'ha corregit l'ordenació d'alguns llistats
 • En alguns blocs de certs informes es tenien en compte els alumnes desactivats en els recomptes
 • No es mostraven correctament en el tauler de control les sortides de més de dos dies
 • En ocasions, les justificacions per períodes no es realitzaven correctament
 • Ampliar l'informe de CCC a tots els agrupaments en els que l'alumne està inscrit
 • Que el perfil responsable de faltes pugui anotar una absència de professorat
 • El saldo de sms es pot visualitzar abans i després de l'enviament per facilitar-ne el control
 • S'ha millorat la visualització dels informes i l'exportació a diferents formats. També ne alguns casos s'ha ampliat la informació que s'aporta
 • En els enviaments sms, a més de si és major d'edat i si s'ha enviat sms prèviament, mostra torn i grup
 • Marcar com obligatori la tipologia de CCC
 • Ampliar les tipologies d'error en els enviaments de sms
 • Habilitar el popup de confirmació quan es posa una CCC
 • Corregir la gravació d'una dada en la creació d'un alumne nou
 • En alguns casos no es podia crear un nou mòdul i afepir-li ufs
 • L'entorn mòbil per passar llista ja comprova si es festiu
 • Al comunicar una absència ja es pot indicar si és per una sortida
 • El professorat que queda alliberat perquè els seus alumnes estan de sortida passa a ser temporalment professor de guàrdia

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php.
  6. bbdd/connect2.php
  7. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  8. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php
   5. login.php >> No l'heu de rescatar. Heu d'utilitzar el que es proporciona i tornar a completar les dades del login de google
   6. mobi/login.php >> No l'heu de rescatar. Heu d'utilitzar el que es proporciona i tornar a completar les dades del login de google

IMPORTANT (D'una versió anterior) Rescatar el fitxer connect.php d'una versió del curs passat i situar-lo en la carpeta bbdd amb el nom connect2.php. Temporalment és necesari pel correcte funcionament de l'app d'android i iphone.

Per actualitzar la base de dades, executar https://laVostraURL/update_2.6.2_a_2.6.3.php. Pot arribar a trigar un parell de minuts ja que es duen també a terme tasques de reordenació de registres i certes correccions en els codis d'informació dels alumnes

Actualització 2.6.1 a 2.6.2 (Febrer 2018)

Novetats

S'han afegit algunes aportacions de centres i corregit aspectes que no acabaven de funcionar correctament. A continuació indiquem algunes d'aquestes actuacions:

 • S'ha corregit la justificació per períodes. No es realitzava correctament
 • Les sortides de més d'un dia no es visualitzaven correctament al Tauler de control a partir del segon dia
 • Al fer l'enviament de sms, s'ha afegit el camp del grup i el torn per aportar més informació
 • Es pot veure el nombre de sms de saldo abans i després dels enviaments
 • S'ha modificat el recompte de les CCC en els informes de forma que la informació es calcula en funció dels alumnes i no dels grups matèries assignats
 • S'han revisat els informes i les exportacions a diversos formats
 • S'ha corregit la impressió de les dades estadístiques de CCC
 • S'ha incorporat la possibilitat d'esborrar una CCC en alguns perfils
 • S'ha millorat la creació de CCC des de Tauler de control

....

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. bbdd/connect2.php
  7. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  8. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

IMPORTANT (D'una versió anterior) Rescatar el fitxer connect.php d'una versió del curs passat i situar-lo en la carpeta bbdd amb el nom connect2.php. Temporalment és necesari pel correcte funcionament de l'app d'android i iphone.

Per actualitzar la base de dades, executar el contingut del fitxer que us farem arribar amb consultes sql.

Actualització 2.6.0 a 2.6.1 (Octubre 2017)

Novetats

Aquesta actualització menor ha acabat de retocar els errors petits que s'han anat detectant en la versió 2.6.0 que si va incorporar grans canvis en el codi.

Entra d'altres aspectes petits que s'ha anant subsanant...

 • S'ha corregit la confusió que existia entre el dia que es passava llista i el dia del que es passava llista. Ja s'ha incorporat correctament aquesta informació i s'emmagatzema a la base de dades amb el que els correus informatius ja contenen la informació correcta. S'ha incorporat tant en el correu informatiu com en l'aplicació si la persona que passa llista és el professor de guàrdia
 • Ja es visualitza correctament l'informe del registre de professorat. S'ha solucionat la incidència que hi havia amb les dates
 • Quan un professor passa llista durant la guàrdia, ja apareix pintat en el color corresponent en el tauler de control de l'assegurament del servei.
 • Quan es comunica una absència des de l'opció "Tauler de control" ja es desa correctament la informació. En alguns casos es presentava el problema que no totes les sessions es desaven. Ha estat complicat de trobar :-P

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible aviat. S'informarà als centres directament )

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  7. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

IMPORTANT Rescatar el fitxer connect.php d'una versió del curs passat i situar-lo en la carpeta bbdd amb el nom connect2.php. Temporalment és necesari pel correcte funcionament de l'app d'android i iphone.

No hi ha cap canvi a la base de dades. Només executar aquesta comanda des del phpmyadmin

 INSERT INTO `versio_bdd` (`versio`) VALUES ('2.6.1');

Actualització 2.5.5 a 2.6.0 (Setembre 2017)

Novetats

Aquesta actualització major no aporta moltes noves característiques ja que s'ha treballat força sobre el codi de l'aplicació per tal "d'actualitzar-lo". Per tant no es notaran grans canvis en l'aplicació però, no obstant, hem aprofitat per fer algunes millores que us indiquem a continuació

 • Per als centres que tenen habilitat el registre d'entrada/sortida de professorat, aquest registre es podrà fer per empremta digital, de forma que el professor de guàrdia i consergeria sabrà si un professor ha arribat , o no , o si és al centre. El registre triga menys de dos segons!
 • Els tutors que rebin comunicació de CCC rebran també informació de l'historial de l'alumne sancionat en el mateix correu
 • Es pot programar que el professorat que no passa llista rebi el dissabte un correu amb un llistat de les sessions en les que no ha passat llista. (S'ha de sol.licitar i no té cap cost)
 • Els tutors poden rebre setmanalment un resum (numèric) de les faltes i incidències dels alumnes de la seva tutoria. (S'ha de sol.licitar i no té cap cost)
 • Si un professor entra a diversos grups tenia dificultat per seleccionar els grups. S'ha afegit un desplegable on pot triar el grup
 • S'han corregit i millorat alguns aspectes de la gestió de sortides que en circumstàncies concretes donaven problemes.
 • S'ha canviat el nom de l'apartat "Les meves incidències" per el de "Els meus informes"
 • En el cas que un grup/matèria tingui assignats dos professors, en les graelles d'horaris ja es visualitzen tots dos
 • S'ha corregit la possiblitat de tenir seguiments d'aula repetits
 • Quan s'ha de seleccionar una matèria per assignar, el desplegable conté les matèries necessàries en funció del context
 • Ja s'han incorporat els logs de correus enviats
 • Els professors que queden alliberats per sortides passen a ser professors de guàrdia
 • S'ha millorat la selecció de cursos a l'hora de fer automatriculacions
 • Per completar els horaris de cara al registre de professorat, s'ha afegit la categoria "Altres"
 • S'ha millorat la visualització dels informes
 • L'app de les famílies que fins ara estava només per android, ja es troba també disponible per iphone

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Aquesta és una actualització major ja que s'han canviat moltes parts de codi de fitxers bàsics. La major part dels passos són semblants però s'han afegit altres

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte ( Disponible 18 de setembre)

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
 5. Hi ha una sèrie de fitxers que no es poden simplement substitutir
  1. bbdd/connect.php no pot ser subtituït. S'ha de passar el nom de la base de dades, usuari i password al fitxer nou
  2. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat, al fitxer ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php s'ha de posar la informació del vell referent a les IP's i la sentència "if" que es troba a continuació de les Ips
  3. Si utilitzem el login de google, als fitxers segúnets has de tralladar la informació pròpia de la vostra instal.lació ( les línies que vau editar quan ho vau posar en marxa)
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

Per actualitzar la base de dades haureu d'executar des del navegador l'script update_2.5.5_a_2.6.0.sql. que en la carpeta del programa.

El fitxer buida26.sql ens servirà si volem reinstal.lar la base de dades completa i buida.

Actualització 2.5.4 a 2.5.5 (Abril 2017)

Novetats

Aquesta actualització menor aporta noves característiques, algunes de les quals són primers passos cap a una millora substancial de certs aspectes de l'aplicació. També s'han fet petits ajustaments i correccions....

 • Evitar convivència entre absències i justificacions simultànies en es produïen determinades circumstàncies
 • Registrar i poder veure en quines classes s'ha passat llista i en quines no. (És la primera fase per poder extreure llistat i informar de les sessions en les que s'ha passat llista)
 • Que el perfil responsable de faltes tingui accés a la informació de la fitxa de dades de l'alumne
 • Poder copiar alumnes d'una Unitat Formativa a una altra
 • Evitar la visualització de professorat desactivat en el llistat de guàrdies signades
 • Al posar una CCC, fer que el nom de l'alumne sigui obligatori
 • Al comunicar una absències que s'enviï un correu al professor de guàrdia de les hores en les que s'ha comunicat l'absència.
 • Al comunicar una absència , el professor rebrà un correu recordant-li que l'absència s'ha de justificar
 • Habilitar per tutors i coordinadors la possibilitat d'esborrar CCCs
 • Paginar la pantalla on els tutors poden llegir els missatges de les famílies.
 • A l'entorn dels alumnes, l'informe no presentava la informació completa. S'ha corregit
 • Canvi en la forma de comptabilitzar els percentatges de faltes en els visualitzacions dels alumnes
 • Poder enviar sms des de la pantalla de CCC introduïdes
 • Poder filtrar les incidències del dia en funció dels plans d'estudis
 • Ampliar la informació del sms enviats. Els tutors també disposaran d'aquesta informació
 • Que el tutor també pugui disposar del camp sanció en la visualització de les CCC. També s'ha ampliat el camp sanció de l'administrador per poder visualitzar millor la informació
 • ...

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  7. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

Per actualitzar la base de dades haureu d'executar des del navegador l'script update_2.5.4_a_2.5.5.php.

Actualització 2.5.3 a 2.5.4 (Gener 2017)

Novetats

Aquesta actualització menor dóna solució a algunes incidències petites que han anat sorgint durant aquests primers mesos. S'ha corregit/millorat...

 • Distingir dos tipus de justificacions de faltes per part dels tutors. Justificar un període complet, totes les sessions; o només justificar les faltes què s'hagin produït durant un període
 • Resoldre unes incidències en la versió per mòbil i ampliar alguna nova funcionalitat
 • Adequar alguns desplegables perquè es puguin suggerir opcions en funció del que es teclegi
 • Eliminar l'aparició d'alumnes o professors desactivats en alguns llistats en els que no eren necessaris
 • Habilitar la possibilitat de seleccionar grups complets a l'hora d'enviar sms o correus massius
 • Desactivar l'accés del tutor a informació que no li corresponia en teclejar una seqüència concreta de tecles
 • Habilitar que un tutor pugui resetetjar la password d'un alumne
 • Millorar els informes del registre de professorat i l'eficiència de certes consultes complexes
 • Afinar els criteris d'enviament de correus als coordinadors per evitar repeticions
 • Eliminar l'opció CCC dels requadres dels alumnes al passar llista si el centre no té habilitat el mòdul corresponent
 • Millora del temps de resposta de la pàgina de control de guàrdies

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  7. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php --> En aquesta actualització s'ha de traslladar la informació de la capçalera referent a les dades de connexió amb google del fitxer antic al nou
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

Per actualitzar la base de dades haureu d'executar des del navegador l'script update_2.5.3_a_2.5.4.php. ( L'execució d'aquest script pot arribar a trigar més de 40 seg.)

Actualització 2.5.2 a 2.5.3 (Des 2016)

Novetats

Aquesta actualització menor dóna solució a algunes incidències petites que han anat sorgint durant aquests primers mesos. S'ha corregit/millorat...

 • Indicar quins alumnes són majors de 18 anys en la graella d'enviament de sms
 • Indicar a quins alumnes ja s'ha enviat sms a la pantalla d'incidències del dia
 • Millorar aspectes de seguretat de la pantalla de login
 • Implementar el login de google quan ens connectem des de dispositiu mòbil.
 • En determinades circumstàncies no s'agafaven correctament les dates en la generació d'alguns informes d'assistència
 • Que al llistat de professorat no apareguin els professors desactivats
 • Habilitar la possibilitat que les famílies es puguin canviar la password
 • Correcció del botó de sms que no funcionava quan un professor passava classe
 • Els emails que s'envien tenen un remitent que no accepta correu per evitar respostes al correu de centre
 • En determinades accions molt concretes es podia presentar el cas de tenir convivint en una mateixa hora per un mateix alumne, una absència i una justificació
 • Millores en l'algorisme de generació dels informes globals
 • Eliminar els professors desactivats de la visualització dels professors quan anem a cercar un professor substitut
 • Refrescar la pantalla de login quan s'utilitza el registre de professorat
 • A la pantalla de manteniment del professorat, substitutir "Email alumne" per "Email professor"
 • Correcció de la gestió dels germans a la pantalla de manteniment d'alumnes
 • Correcció d'alguns errors ortogràfics

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  7. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php --> En aquesta actualització s'ha de traslladar la informació de la capçalera referent a les dades de connexió amb google del fitxer antic al nou
   3. logout.php
   4. mobi/index.php

Per actualitzar la base de dades només cal executar aquestes consultes

 INSERT INTO `versio_bdd` (`versio`) VALUES ('2.5.3');

 CREATE TABLE `sms_tmp` (
 `idsms_tmp` int(11) NOT NULL,
 `idalumne` int(11) NOT NULL,
 `data` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

ALTER TABLE `sms_tmp`
 ADD PRIMARY KEY (`idsms_tmp`);

ALTER TABLE `sms_tmp`
 MODIFY `idsms_tmp` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;

Actualització 2.5.1 a 2.5.2 (Nov 2016)

Novetats

Aquesta actualització menor dóna solució a algunes incidències petites que han anat sorgint durant aquests primers mesos. S'ha corregit...

 • Corregir la modificació de motius de CCC
 • Corregir que al posar una CCC no es veien més de 20 motius, encara que en tinguéssim més a la llista
 • Optimitzar l'enviament de correus informatius als coordinadors.
 • L'automatrícula, en alguns casos no permetia la visualització de les unitats formatives.
 • Les absències de professorat no surtien ordenades per data.
 • No es calculava correctament la data en certs casos de forma que quan s'habilitava l'accés de famílies no es gestionava correctament
 • Correccio de la gestió dels correus en la base de dades
 • Segons la informació contenida en els camps tutor1 i tutor2, els sms no s'enviaven correctament
 • A la pantalla de passar llista, substituir “Incident” per “Seguiment”.
 • Resolució del problema de seguretat detectat el 04/11/2016

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php
  6. Si utilitzem el mòdul de registre de professorat: ctrl_prof/ctrl_prof_reg_in.php
  7. Si utilitzem el login de google
   1. index.php
   2. login_google.php
   3. logout.php

Per actualitzar la base de dades només cal executar aquestes consultes

INSERT INTO `versio_bdd` (`versio`) VALUES ('2.5.2');

Actualització 2.5 a 2.5.1 (Set 2016)

Novetats

Aquesta actualització menor dóna solució a algunes incidències petites que han anat sorgint durant els primers dies de classe. S'ha corregit...

 • L'accés des de l'app d'android de les famílies
 • L'accés de pares separats a l'aplicació
 • L'error que es presentava quan es creaven matèries i/o móduls
 • La generació de les absències de professorat comunicades via la plataforma

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
  4. func/constants.php
  5. bbdd/connect.php

Per actualitzar la base de dades només cal executar aquestes consultes

INSERT INTO `versio_bdd` (`versio`) VALUES ('2.5.1');
Si a la taula "incidencies_professor" no tenim el camp "comentari_tasca" , 
ALTER TABLE `incidencia_professor` ADD `comentari_tasca` VARCHAR( 255 ) NULL AFTER `comentari` ;

Afegides 01/10/2016. per corregir la visualització dels corres dels professors

DELETE FROM `contacte_professor` WHERE id_tipus_contacte = 34 AND Valor = "";
UPDATE `contacte_professor` SET `id_tipus_contacte`= 34 WHERE `id_tipus_contacte`= 19;

Actualització 2.4 a 2.5 (Set 2016)

Novetats

Aquesta nova versió porta força novetats i ajustaments

 • Habilitar la possibilitat que un alumne es pugui posar ell mateix una CCC i que el professor a posteriori la validi
 • Habilitar la càrrega massiva de correus d'alumnes. Aquesta opció es genera per respondre a la modificació anterior
 • Habilitar l'accés a gassist via login de google utilitzant el correu electrònic de gmail o xtec
 • Habilitar la càrrega massiva de correus de professors. Aquesta característica té la finalitat de poder carregar els correus del professors sobre tot per respondre a la novetat anterior
 • Habilitar l'accés diferenciat per pares separats
 • Donar la possibilitat de fer enviaments per sms o per correu electrònic a les famílies
 • Que el perfil "Responsable de faltes" pugui veure horaris de grups i professors
 • Permet copiar l'assistència d'hores successives del mateix grup-materia
 • Quan es registra un login, també es registra la IP des de la que s'ha realitzat
 • Poder imprimir els informes de tots els alumnes de cop per no haver-ho de fer d'un en un
 • Al l'assignar matèries a grups es seleccionen les matèries del desplegable en funció del pla d'estudis. D'aquesta forma no es veuen totes les matèries del centre
 • Quan s'accedeix a la visualització de dispositiu móbil per passar llista , et permet passar a la visualització Web per a una completa visualització en tablets
 • Es deshabilita l'accés de les famílies quan l'alumne cumpleix els 18 anys. Però des de l'entorn gràfic, es pot forçar perquè segueixin tenint accès
 • El perfil coordinador ja pot tenir les mateixes atribucions que un tutor
 • Quan es marca que ja sóm a classe també es marca la sessió com lectiva
 • Correcció de l'error que es presentava de tant en tant en el càclcul de les sessions entre dates d'una determinada UF
 • Correcció: En el resgitre d'entrada/sortida de professorat. En ocasions el professorat sortia duplicat
 • Els professors i alumnes desactivats ja no apareixen en el llistats habituals, però si els volem cercar ho podem fer amb el cercador que hi ha a la mateixa pàgina de "Manteniment"
 • Ja es filtren les sortides per curs escolar actiu
 • S'ha corregit l'error puntual que es donava amb la gestió de les automatrícules
 • S'ha afegit que a la versió mòbil es pugui posar el seguiment de les classes
 • Corregir la possibilitat de poder marcar germans que es es troben en pàgines diferents
 • Que quan un professor comuniqui una absència, també s'envii, a més del correu habitual, un correu als professors que tindran guàrdia a les hores que el professor faltarà.

Passos per l'actualització

Aquestes instruccions només s'han de seguir si tenim una instal.lació en servidors propis. Si ho tenim hostatjat en un hosting de GEISoft, aquesta actualització serà automàtica i gratuita

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

Compte, hi ha novetats !!

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar els següents fitxers de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
 5. Del fitxer func/constants.php,
  1. Rescatar de la instal.lació antiga les primeres línies on es defineixen les variables per sms i altres tasques. ( Solen ser 4 línies fins a la línia 15) i situar-les al nou substituint les que es trobin
 6. Rescatar el fitxer bbdd/connect.php de la versió anterior
 7. Executeu el fitxer upgrade24_25.php que trobareu a l'arrel de l'aplicació. Aquest fitxer actualitzarà la base de dades per donar funcionalitat a les noves característiques. Per executar-lo simplement heu d'escriure al navegador l'adreça del programa d'assistència i a continuació posem upgrade24_25.php. Per exemple
 http://www.insxxxx/tutoria/upgrade24_25.php
 http://gassist.institutYYY/upgrade24_25.php
 1. Treure permisos d'apache de la instal.lació antiga, canviar-li el nom i reservar-la per si hagués algun problema en la nova instal.lació
 2. Assegurar-nos que Apache té permisos sobre la carpeta nova i el seu contingut
 3. Haureu de crear un cron per desactivar l'accès de les famílies als majors de 18 anys. pot tenir aproximadament aquesta estructura
1 0 * * * root /usr/bin/curl http://www.XXXXXXXXX.com/families/families_major_18.php

(Vigileu ja que és possible que hageu d'instal.lar curl)

Actualització 2.3.X a 2.4

Novetats

Aquesta nova versió agrupa algunes actualitzacions menors i noves característiques:

 1. General:
  1. S'ha habilitat que un professor pugui matricular i desmatricular alumnes a les seves matèries i que pugui canviar les dates de les unitats formatives.
  2. S'ha habilitat que un professor pugui posar absències entre dates. Molt útil quan arriba un alumne nou i es requereixi posar absències a totes les hores anteriors.
  3. S'ha incorporat el seguiment de les classes mitjançant el qual els professors poden anotar el dia a dia de les sessions de classe que van realitzant. En CCFF LOE és imprescindible per generar els informes d'assistència
  4. S'ha millorat la detecció d'errors ens els enviaments de sms, (En la propera actualització els tutors podran accedir a la confirmació de recepció de sms.)
  5. Permet accedir a la informació d'assistència d'unitats formatives acabades.
  6. S'ha millorat la gestió de les tutories compartides
  7. Permet recollir dades globals d'assistència orientades a les dades que es sol.liciten des d'inspecció educativa
  8. S'ha corregit l'aparició de moltes fulles en blanc en la impressió dels informes
  9. S'ha corregit la constància que un professor de guàrdia o un professor substitut ha passat llista
  10. Es marca en verd si un professor ha passat llista des de dispositiu mòbil
  11. Millora de la visualització de la informació a l'accés per alumnes. L'alumne, amb accès amb l'aplicació, pot veure, a més de les seves assistències, el seguiment de les classes
 2. Mòdul: Conductes contràries a la convivència
  1. S'ha millorat l'introducció de CCC per evitar manques d'informació.
  2. S'ha millorat l'obtenció de la informació per part dels tutors en lo relatiu a les CCC introduïdes als seus alumnes. També s'ha millorat l'enviament de correus
 3. Mòdul: Assegurament del servei
  1. S'ha afegit una característica al responsable de faltes per poder visualitzar quins professors han passat llista i validar la informació de les absències.
  2. Ja es pot comunicar una absència encara que tinguem hores no lectives i s'hi pot posar un comentari a més de penjar un fitxer.
 4. Nou mòdul : Registre professorat (Versió beta)
  1. Incorpora un nou mòdul de control de registre d'entrada i sortida de professorat
  2. Permet que el professor es registri a l'aplicació quan entra i surt del centre. Permet gestionar millor el tema de l'assegurament del servei i de les hores de permanència.
  3. Encara es troba en fase de proves i de moment, tot els centres el teniu deshabilitat

A més,

 1. la versió 16/17 del programa d'importació de dades també donarà suport als programaris: HorW( Sevilla) i Kronowin
 2. Durant el mes de gener sortirà una nova actualització de l'app per android

Passos

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'la de la web del projecte

Compte, hi ha novetats !!

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Restaurar el fitxer de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
 5. Del fitxer func/constants.php, rescatar de la instal.lació antiga les primeres línies on es defineixen les variables per sms i altres tasques. ( Sol ser fins a la línia 15)
 6. Del fitxer bbdd/connect.php, rescatar les dades de connexió i poseu-les en la versió nova del fitxer que ha canviat de format
 7. NO EXECUTAR EL FITXER .SQL QUE ENS HEM DESCARREGAT
 8. DES DE L'ENLLAÇ SEGÜENT ( script ). Descarregar i executar l'script .sql per actualitzar la base de dades. No deixis de llegir les indicacions al principi del fitxer
 9. Treure permisos d'apache de la instal.lació antiga
 10. Assegurar-nos que Apache té permisos sobre la carpeta nova i el seu contingut

Actualitzacions menors

160114 - Actualització 1

Situeu els fitxers següents en el sistema i comproveu permisos Per descarregar, clica botó dret sobre l'enllaç i "Desa l'enllaç"

 • mobi/grid.php (*) -> Visualització dispositius mòbils
 • assist_dant/assist_dant_grid.php (*) --> Visualització graella "Assistència altres dies" de professorat

Actualització 2.3 a 2.3.1

En elaboració

Novetats

 • S'incorpora la figura de tutor principal per als cassos en que un grup tingui dos tutors.
 • Incorpora la carpeta per connectivitat a l'app d'Android i es modifica l'estructura del fitxer de connexió amb la base de dades
 • S'ha incorporat un opció per fer informes globals d'assistència de l'alumnat configurable per percentatges. Molt útil de cara a la recollida d'indicadors per Inspecció educativa
 • S'ha incorporat la possibilitat de configurar si volem que el professorat pugui o no enviar sms
 • S'han afegit la possibilitat de posar en l'horari del professorat diferents funcions de centre: direcció, coordinacions, reunions,.... Aquesta característica ve vinculada a control de presència de professorat del que aviat us donarem més informació
 • S'ha evitat que es pugui entrar en una guàrdia si no s'està en l'hora de guàrdia
 • S'ha corregit el fet que quan es genera l’horari manualment, crea dues línies iguals a la taula unitats-classe..
 • S'ha millorat l'enregistrament de les incidències calculant automàticament certes dades i assegurant que la ccc es registra adequadament
 • S'ha corregit el fet que es podien posar absències i retards simultàniament.
 • S'ha millorat la visualització de l'alumnat des del rol de tutor
 • S'ha optimitzat millorat l'accés a la informació quan un professor fa un informe assistència
 • S'ha millorat la visualització del professorat obviant els professors desactivats

Passos

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'l de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Assegurar-nos que Apache té permisos sobre la carpeta i el seu contingut
 5. Restaurar el fitxer de l'antiga instal.lació a la nova
  1. images/logo.jpg
  2. images/alumnes/*
  3. images/prof/*
 6. Del fitxer func/constants.php, rescatar de la instal.lació antiga les primeres línies on es defineixen les variables per sms i altres tasques. ( Sol ser fins a la línia 15)
 7. Del fitxer bbdd/connect.php, rescatar les dades de connexió i poseu-les en la versió nova del fitxer que ha canviat de format
 8. Executar l'script .sql per actualitzar la base de dades. ( script )
 9. Treure permisos d'apache de la instal.lació antiga

Actualització 2.2 a 2.3

Novetats

 • Eina opcional ( i gratuita ) de gestió de presència del professorat
 • Control més acurat de l'assistència a cicles formatius amb percentatges d'assistència personalitzats i configurables
 • Millor control de guàrdies.
 • Millora de la visualització en netbooks
 • Incorporació de seguiment diari del professorat com a primer pas del futur quadern del professor

Passos

Per fer l'actualització d'aquesta versió s'han de seguir els passos habituals després de descarregar-se'l de la web del projecte

 1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades
 2. Reanomenar la carpeta tutoria amb un altre nom
 3. Descomprimir el fitxer que ens hem descarregat de la web
 4. Assegurar-nos que Apache té permisos sobre la carpeta i el seu contingut
 5. Restaurar el fitxer de l'antiga instal.lació a la nova
  1. bbdd/connect.php
  2. images/logo.jpg
  3. images/alumnes/*
 6. Executar l'script .sql per actualitzar la base de dades. ( script )

Actualització 2.1 a 2.2

Novetats

En aquesta actualització s'han realitzat millores i correccions importants en l'aplicació

 • S'ha habilitat l'accés a les famílies per poder veure les incidències per tal que tinguin accès a l'assistència i les incidències produïdes.
 • S'ha incorporat des de diferents punts de l'aplicació la possibilitat de veure el quadre general de guàrdies
 • S'ha afegit un botó que permet establir relacions entre germans.
 • Es pot habilitar o deshabilitar l'accés als alumnes i a les famílies
 • Es pot veure un llistat del sms enviats.
 • Es poden fer varies anotacions per alumne al passar llista. Clicant sobre la foto de l'alumne, podrem veure les anotacions que s'han fet
 • S'ha habilitat la possibilitat de matricular a una matèria o unitat formativa a tots els alumnes d'un grup
 • S'ha habilitat la possibilitat de veure quins alumnes hi ha matriculats a una determinada matèria/unitat formativa permetent afegir o treure alumnes de la llista de matriculats.
 • S'ha modificat la pantalla de login
 • S'ha millorat la versió per dispositius mòbils
 • Poder imprimir un llistat de les dades d'accés de les famílies amb el seu correu i telèfon mòóbil per enviament de sms.

Procediment d'actualització

Només per centre que disposen d'instal.lació pròpia

Per dur a terme l'actualització del gestor d'assistència has d'esbrinar en primer lloc quina és la versió que tens instal.lada. En la major part dels casos tindreu la versió 2.1. Si teniu una versió anterior, abans de fer l'actualització poseu-vos en contacte amb nosaltres. Per saber quina és la versió instal.lada, consulteu la taula versio_bdd de la base de dades

Si la versió que teniu és la 2.1 expliquem a continuació com realitzar l'actualització a la versió 2.2.

Descarrega't l'actualització

Passos:

 • Realitzeu una còpia de seguretat de la base de dades tal com es troba ara
 • Executeu les comandes del fitxer .sql que us podeu descarregat
 • Descarregueu-vos l'aplicació des d'aquest enllaç
 • Reanomeneu la carpeta tutoria actual
 • Descomprimiu el fitxer descarregat en una nova carpeta "tutoria"
 • Assegureu-vos que l'usuari apache té permisos en la carpeta
 • Substituïu de la versió vella a la nova
  • La capçalera de variables sms del fitxer func/constants.php
  • La carpeta images/alumnes
  • La carpeta images/profs
  • Les dades de connexió a la base de dades que trobareu al fitxer bbdd/connect.php

I ja ho tenim.

Molta sort !

GIMPORT

Versió 3.0 16/17

Nota: Aquesta versió encara no suporta la versió 7 de php.

Per instal.lar i utilitzar aquesta versió heu de seguir les instruccions següents:

 • Descarregar el fitxer comprimit de la web del projecte
 • Descomprimir-lo dintre de la carpeta tutoria. Anomenar-la "gimport"
 • Donar permisos apache per lectura i escriptura
 • Cridar l'aplicació afegint el sufix "/gimport"
 • Podreu accedir amb un usuari administrador de l'aplicació d'assistència
 Recordeu que el php ha de tenir unes configuracions uns mica personalitzades ( +info )

Versió 4.0 17/18

Nota: Aquesta versió encara no suporta la versió 7 de php.

Per instal.lar i utilitzar aquesta versió heu de seguir les instruccions següents:

 • Descarregar el fitxer comprimit de l'enllaç que us proporcionarem
 • Descomprimir-lo dintre de la carpeta tutoria. Anomenar-la "gimport"
 • Donar permisos apache per lectura i escriptura
 • Cridar l'aplicació afegint el sufix "/gimport"
 • Podreu accedir amb un usuari administrador de l'aplicació d'assistència
 • Enguany s'ha de completar la informació del fitxer config.php amb les dades de connexió del programa tutoria
 Recordeu que el php ha de tenir unes configuracions uns mica personalitzades ( +info )

GEISoft. Estudi actualització

AQUEST ÉS UN BLOC DE TREBALL. NO APLIQUIS EL CONTINGUT D'AQUEST BLOC

Versions de les aplicacions instal.lades a GEISoft 2.60:

 • Moodle:2.4+
 • docmgr: 1.2.2
 • limesurveys: 1.91
 • glpi: 0.80.5 (Algun centre funciona amb la 0.84.8)
 • Tutoria:2.10
 • Joomla: 2.5.7
 • Gestió centralitzada: 2.60

Versions en el server plesk2

  • Versió de mysql: 5.5.43
  • Versió de postgresql: 9.1
  • Versió d'Apache:
  • Versió de php: 5.3.10

Instal.lació de les aplicacions a la 14.04

 • Es realitza instal.lació bàsica sense cap suplements i s'actualitza el sistema

S'ha d'instal.lar el openssh-server i habilitar, si més no temporalment, l'accès de root per ssh

 • S'ha de canviar el fitxer de configuració de mysql que es passa del DVD al sistema. Hi ha poques diferències però millor passar-lo. El nou fitxer serà el que està a la màquina de proves
 • Respecte al fitxer de php.ini, deixo el que porta la 14.04... observarem
 • El fitxer que es posa en l'arrel amb header locations ha de canviar d'ubicació. s'ha de fer el canvi a l'script
 • El fitxer de log no està en carpeta oculta --> S'ha de canviar
 • Vigilar les rutes dels sudoers
 • Les rutes del warnings son absolutes iles hauriem de fer relatives
  • Lime surveys:
   • admin/userrighthandling.php, línia 31. include("../../control/funciones/warning_users.php");
  • Moodle:
   • user/editadvanced.php, linia 68. include("../../control/funciones/warning_users.php");
   • admin/tool/uploaduser/index.php, linia 85 include("../../../../control/funciones/warning_users.php");
   • admin/user/user_bulk.php, linia 84 include("../../../control/funciones/warning_users.php");
   • admin/user.php, linia 32 include("../../control/funciones/warning_users.php");
  • Docmgr:
  • Glpi:
   • front/group.php, línia 47 include("../../control/funciones/warning_users.php");
   • front/user.php, línia 46 include("../../control/funciones/warning_users.php");
  • portal
 • Versions instal.lades a la 14.04.2
  • Versió de mysql: 5.5.43
  • Versió de postgresql: 9.3
  • Versió d'Apache: 2.4.7
  • Versió de php: 5.5.9

phppgadmin

Una vegda instal.lat el paquet amb apt-get hem de fer un seguit de confiuracions

 • Al fitxer phppgadmin de la carpeta /etc(apache2/conf.d hem de permetre l'accès des de màquines externes
 • També hem d'executar les dues comandes que tenim a continuació
 sudo cp /etc/apache2/conf.d/phppgadmin /etc/apache2/conf-enabled/phppgadmin.conf
 sudo /etc/init.d/apache2 restart


Actualització de la gestió centralitzada

2.60 >> 2.70

En aquesta actualitzacions s'han realitzat nombroses tasques que noseran visibles però que eren necessàries.

 • S'han actualitzat les funcions de php vinculades a mysql, i altres, que seran obsoletes properament.
 • S'ha incorporat dos botons en diferents llocs e l'aplicació per poder obrir incidències
 • S'ha donat la possibilitat de donar de baixa de totes les aplicacions de cop
 • Quan es doni d'alta un nou professor o es consulti la seva informació, es pot enviar per correu la informació que conté el sistema o imprimir-la.
 • S'han modificat funcions per tal que puguin funcionar en les deferents versions del programari incorporat. Concretament: Moodle, Limesurveys, Joomla i Glpi. El gestor documental no evoluciona per motius indicats més endavant i tutoria funcionarà amb la propera versió sense cap canvi en el codi de la gestió centralitzada
 • S'han optimitzat algunes funcions

Instruccions de l'actualització

Per poder dur a terme l'actualització "en instal.lacions pròpies" s'han de dur a terme els següents passos:

 • Reanomenar la carpeta control i chgpw del /var/www/
 • Descarregar-te el fitxer GEISoft_2.70.tar_gz i i descomprimir-la en /var/www ( o /var/www/html)
 • Substituir el fitxer nou a control/sftpck/config/config.php pel vell i afegir a continuació de la línia 52 les següents línies actualitzant la seva informació
$_NOM_CENTRE = "Institut .... ";
$_ADRESA = "Carrer ....";
$_POBLACIO = "082XX Població ....";
$_PROVINCIA = "Provincia";
$_TELEFON = "93.XXX.XXX";
$_CORREU_CENTRE = "a345677@xtec.cat";
$_WEB= "http://www.prova.cat/portal";
 • Si heu actualitzat (Només si heu actualitzat) alguna de les següents aplicacions, comenteu/descomenteu les línies indicades a continuació per adequar la gestió centralitzada a la versió que utilitzeu:
 • Joomla (Podeu veure la versió accedint a la pàgina de login d'administrador. Ho trobareu sota els requadres)
  • funciones/funciones_alta.php (257-266)
 • Moodle (Podeu veure la versió accedint com a administradors >> Adiministració del lloc >> Servidor >> Entorn)
  • funciones/funciones_alta.php (157-172)
 • Limesurveys (Podeu veure la versió accedint a l'aplicació com administrador. Ho trobareu a la part de sota de la pàgina)
  • funciones/funciones_alta.php (490-533)
  • permisos.php (139-145)(664-810)
 • Glpi (Podeu veure la versió a la part inferior de la pàgina de login)
  • funciones/funciones_alta.php (583-611)
  • funciones/funciones_mod.php (375.391)
  • inserción.php (483-520)
  • funciones/funciones_baja.php(220-261)
 • Si tot funciona correctament, esborrar les antigues carpetes que han estat substituides

2.70 >> 2.80

En aquesta actualització s'han realitzat les següents tasques

 • Modificació de l'aspecte de l'aplicació
 • Millora del codi per facilitar canvis de versions de les aplicacions i documentació
 • S'ha actualitzat Gassist a la versió 2.5
 • S'ha modificat els procediment de baixa parcial i total de Moodle de forma que en donar de baixa un professor, se'l dona de baixa també de tots els curs
 • S'ha modificat els procediment de baixa parcial i total de docmgr de forma que en donar de baixa un professor, se'l dona de baixa també de tots els grups als que pertany
 • S'ha modificat els procediment de baixa parcial i total de Gassist de forma que en donar de baixa un professor, se'l dona de baixa també de tots els càrrecs que pugui tenir i agrupaments als que estigui assignat
 • Modificacions en el formulari per obrir incidències

Instruccions de l'actualització (Només per centres amb instal.lacions lliures)

Durant la vida de la versió 2.70 només s'han produït actualitzacions de Gassist i aquestes no afecten al programa de gestió centralitzada que segueix funcionant igual

Per realitzar l'actualització a partir de 2.70 . En elaboració !!

 • Reanomenemem la carpeta control i chgpw amb un nom complex
 • Copiem el fitxer config.php de la carpeta sftpck/config a la nova instal.lació. li modifiquem la versió posant 2.80
 • Intercanviem els fitxers htaccess de chgpw / i control/ vells pels nous
 • Intercanviem el fitxer control/funciones/funciones_log.php vell pel nou
 • Assegureu-vos dels permisos d'apache
 • Eliminem o fem inaccessibles les carpetes obsoletes

2.80 >> 2.90 (Curs 2017/18)

Millores

 • Facilitar l'actualització de les aplicacions de forma que sigui més simple conviure amb diferents versions en diferents instal.lacions.
 • Aplicar el SSO a totes les aplicaicons
 • Aplicar https a totes les aplicacions
 • Unificar les versions de les aplicacions

docmgr

La versió 2.1.3 que estava previst incorporar la 2.70 de GEISoft no es podrà de moment. Per tant aquesta versió portarà la versió antiga del gestor documental, la 1.2.2.

El motiu d'aquest endarreriment és que les modificacions que es van fer en la versió 1.2.2 per adequar-lo als SGQ dels centres no són exportables a la nova versió i s'han de tornar a desenvolupar les modificacions. S'intentarà dur a terme durant el curs 2015-2016 i s'incorporarà el més aviat possible fent també les actualitzacions als centres que ja l'utilitzin

Instal.lació de la 2.1.3 a Ubuntu 14.04

GLPI

La versió 2.70/2.80 de GEISoft porta incorporada la versió 0.84.8 de GLPI amb el plugin de gestió d'objectes. Si actualitzes la gestió centralitzada de la 2.60 a la 2.70 pots mantenir el glpi que tens o actualitzar-lo. per actualitzar-lo segueix les indicacions que trobaràs a sota

Actualització glpi

Descarreguem la versió 0.84.8

Observacions:

 • És possible que s'hagi de tocar algun paràmetre del php ja que l'actualització pot ser costosa si el glpi és molt gran. Els paràmetres a tocar memory_limit i timeout
 • S'han de desactivar els plugins que tinguem activats
 • S'ha de realitzar una còpia de seguretat de l'aplicació per si es presentés algun problema durant l'actualització

El procés d'actualització és l'habitual de la majoria d'aplicacions web

 • Substituir la antiga instal.lació pels nous fitxers descarregats
 • Crida l'aplicació des del navegador
 • Completa les informacions que es vagin sol.licitant. COMPTE: Hi ha una finestra que pregunta quina és la base de dades a actualitzar. Comprovem molt bé que indiquem la correcta ja que els danys poden ser irreparables sin no escullim correctament !!
 • Esperar que finalitzi el procés

Nota: En alguns casos és necessari netejar la caché del navegador

[Més info]

Actualització plugin "Object Management"

Instal.lació i actualització de plugins

Descàrrega del plugin >> Dóna error de versió. Ja no es localitza. En tenim una còpia a l'arrel del servidor, carpeta de scripts de migració

Modificacions 0.80 >> 0.84

 • funciones_alta.php. Estan presents dues funcions d'alta una per cada versió. Afegim o treiem sufix a la que ens interessa. la que s'executarà és la que no té sufix.
 • funciones_baja.php . Idem
 • insercion.php. Comentar i descomentar línies
 • funciones_mod.php. Comentar i descomentar línies
 • funcions_passwords.php. Comentar i descomentar línies

Limesurveys

Migració de la versió 1.91+ a la 2.06

La migració entre aquestes dues versions té un problema amb una taula anomenada plugins. No s'ha trobat la forma de solucionar el problema i està declarat com a bug.

En la versió 2.70 de GEISoft, ja portarà la versió 2.06. Les versions anterior de GEISoft treballran amb la versió 1.91+ i en cas de voler fer la migració a una versió posterior haurem de migrar el conjunt de les enquestes. No he pogut provar sila migració es realitza correctament.

A la versió 2.80 de GEISoft

 • A funcions d'alta >> és deixaran les funcions independents per treballar amb les diferents versions. Només haurem de canviar el sufix, treient-lo en la versió que ens interessa i posant-lo en la que no ens interessa
 • A permisos.php.
  • Trobarem, al voltant de la línia 140 ,clarament diferenciats els dos blocs. Haurem de comentar un i descomentar l'altre
  • Trobarem, al voltant de la línia 664 , els blocs per les dues versions. Haurem de comentar un i descomentar l'altre
 • A funcions de gestió de permisos.No s'ha de fer res

També s'han afegit algunes línies als fitxers d'idioma.

La versió 2.06 pot funcionar sobre GEISoft 2.60. Els requeriments mínims d'aquesta versió de Limesurvey són MySQL 4.1.0 i PHP 5.3.0

Joomla

Migració de 2.x a 3.x

La migració de la família 2.x a la 3.x és una mica complexa ja que són nombrosos els canvis entre versions i perilla la compatibilitat dels móduls que tinguem instal.lats al fer la migració. A continuació teniu un enllaç a un pas a pas per fer la migració

Enllaç

Modificacions a gestió centralitzada

Al fitxer funcions_alta.php, trobareu vàries funcions d'alta de joomla, traieu el sufix al nom de la que us interessa i poseu-li un sufix a la que no us interessa.

Moodle

2.3.1 >> 2.6.1

Actualitzarem seguint les instruccions de la pàgina oficial de moodle. (Enllaç)

Al fitxer funcions_alta.php, trobareu vàries funcions d'alta de moodle, treieu el sufix al nom de la que us interessa i poseu-li un sufix a la que no us interessa.

2.6.1 >> 2.9.1

Actualitzarem seguint les instruccions de la pàgina oficial de moodle. (Enllaç)

No s'han de fer modificacions en el programa de gestió

Actualització paquests solts

Actualització de tot el sistema

Amb les aplicacions instal.lades