Grups

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Automatrícula

Una de les gestions importants quan utilitzem Gassist per l'assistència dels cicles formatius LOE és el fet que els mòduls estan organitzats per unitats formatives separades i que uns alumnes poden estar matriculats a unes unitats formatives i a altres no. Aquest fet provoca que al llarg del curs quan es passa d'una unitat formativa a una altra es produeixen baixes i altes.

Per tal d'agilitzar aquest fet s'ha incorporat l'opció de l'automatriculació d'alumnes a les diferents unitats formatives a l'estil "moodle". Aquesta característica permet que un alumne es pugui automatricular a una unitat formativa sense haver de ser el professor ni el cap d'estudis que el doni d'alta.

Aquest procés implica a vàries persones.

Tasca de l'administrador

Si anem a "Matèries/móduls/UFs" >> Seleccionem un mòdul professional i cliquem sobre "Assignar UF's", ens trobarem amb una finestra com la següent, en la que podrem indicar si la unitat formativa escollida té habilitada o no l'automatrícula. El fet d'activar aquesta automatrícula implica que tots els grups que tenen aquesta unitat formativa tindran l'automatrícula activada. En el pas segúent cada professor pot activar-la o desactivar-la

Automat000.png

Una vegada seleccionada, o deseleccionada hem de prémer "Acceptar"

Tasca del professor

El professor, de la secció "Les meves gestions" >> Automatriculacions veurà totes les UFs que té assignades i podrà decidir si una unitat formativa pot o no gestionar-se amb automatrícula seleccionant l'opció "activada". Si decideix gestionar-la amb automatrícula ha d'indicar una paraula de pas que es comunicarà posteriorment als alumnes del grup

Automat002.png

Una vegada indicat ha de desar els canvis. En aquest punt ja tenim activada l'automatrícula d'aquesta unitat formativa

Tasca de l'alumne

El darrer pas d'aquest procés consisteix en que l'alumne faci login en l'aplicació. Una vegada dintre, haurà de seleccionar el pla d'estudis i podrà veure les unitats formatives actives que tenen l'automatrícula activada i es podrà inscriure prèvia introducció de la paraula de pas

Automat003.png

Ha de seleccionar la UF i clicar sobre "Matricular-se". Introduir la paraula de pas

Automat004.png

D'aquesta forma es quedarà matriculat a la unitat formativa

Automat005.png

Seguint el mateix procés, es podrà desmatricular