Conductes contràries a la convivència

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquest és un mòdul de Gassist que ens permet gestionar les conductes contràries a la convivència en el centre. En aquest bloc anirem desgranant totes les configuracions que s'han de fer i com utilitzar aquest mòdul.

Les principals característiques:

 • Control i seguiment exhaustiu de les incidències de comportament.
 • Categorització de les faltes.
 • Altament configurable.
 • Comunicació automatitzada als responsables.
 • Generació d'informes per diferents criteris: professors, alumnes, grups, dates,....
 • Accés de les famílies a les incidències de comportament dels seus fills


Configuracions d'administrador

Si anem a l'apartat de "Configuracions generals" del menú de la dreta veiem que tenim tres opcions relacionades amb CCC

 • CCC Tipus.En aquest apartat podrem indicar quins són els tipus de conductes contràries que tenim en el nostre centre. Podrem crear nous tipus, esborrar-los, desar els canvis fets o cancel.lar l'edició que estiguem duent a terme. Si selecciones un tipus de falta, s'activa el botó "Comunicació càrrecs" que ens permet indicar a qui anirà dirigida la comunicació per correu electrònic quan es produeixi alguna falta.
CCC001.png
 • CCC Motius.Aquesta opció ens permetrà indicar diferents motius per els quals es pot posar una CCC. Podem afegir, eliminar, desar els canvis que fem o cancel.lar l'edició
CCC002.png
 • CCC Mesures. Com en el cas anterior, ens permet indicar diferents mesures sancionadores. Podem afegir, eliminar, desar els canvis que fem o cancel.lar l'edició
CCC003.png
 • CCC Límits. Aquesta característica encara no està habilitada. La seva finalitat serà poder indicar les relacions numèriques entre els diferents tipus de faltes. Per exemple, indicar si una greu equival a tres lleus , o quin és el límit a partir del qual s'ha de fer una expulsió de forma que sigui el mateix aplicatiu el que realitzi aquest control. de fet, en algun dels apartats anteriors ja tenim les columnes preparades per quan s'habiliti

Accions ....

Crear una nova CCC

Clicant sobre el botó "Nova CCC" ens permetrà crear una nova CCC. Ens apareixerà la finestra que podem veure a continuació

CCC005.png

En aquesta finestra podrem introduir:

 • Si aquesta incidència implica una expulsió de classe
 • Data de la incidència
 • Tipus d'incidència
 • Professor que posa la incidència
 • Horari en el que es va posar la incidència (En el desplegable apareixen els ítems de l'horari del professor seleccionat
 • Alumne al que se li posa la incidència
 • Motiu dels presents en un desplegable
 • Descripció una mica més detallada dels fets

Una vegada aquesta informació ja està introduïda la CCC ja està registrada i la podrem gestionar

Filtrar les CCC per dates

En la part superior de la finestra podrem filtrar per dates per tal que se'ns mostrin les CCC introduïdes entre les dates que indiquem.

Gestionar les CCC

Si en la pantalla principal seleccionem una CCC podrem esborrar-la (Si som administrador), imprimir-la en pdf o editar-la.

Ccc 004.png

Les dues primeres accions són molt simples. Si escollim editar una CCC en la part superior, se'ns obre una finestra amb la informació de la que ja disposem i tenim la possibilitat de completar-la

Ccc 006.png

Podrem indicar el tipus de sanció i el termini de la sanció. Tanmateix podríem modificar o completar la informació que hem posat anteriorment. segons si la sanció encara s'ha d'executar, s'esta executant o s'ha tancat la informació de la sanció tindrà un o un altre color

Veure més detalls de les CCC

Com en molt llocs de l'aplicació , clicant sobre el "+" al costat de la CCC podrem veure'n un extracte de la informació més detallada

Generar informes

També disposem de dos botons que ens permeten la generació d'informes. Si cliquem sobre "Informes" podrem personalitzar informes:

 • per dates
 • per alumne, professor o grup
 • amb un valor determinat
Ccc 007.png

Aquestes opcions em donen la flexibilitat d'extreure les incidències que s'han produït, com podem veure a la imatge, el grup de primer A d'ESO entre el 4/11 i el 15/1

Generar estadístiques

També podem generar estadístiques en els que també podem realitzar les cerques segons determinats criteris i subcriteris i on se'ns presenta la informació ordenada per grups, matèries, alumnes i professors.D'aquesta forma podem establir els grups més o menys sancionat, el professor que més incidències posa, o la matèria ( Departament) que més o menys sancions ha posat.

Ccc 008.png

Aquest informe es pot filtar per data, per criteris (grup/alumne/professor), per valor (Seleccionar un ítem del grup anterior), per subcriteri (Podem afegir un subcriteri per fer la cerca). Aquesta eina és molt versàtil a l'hora de extreure informació relativa a les CCC

CCC com administrador

Quan hem fet login com a administrador, a la secció "Tauler de control" podem trobar l'apartat "Incidències Introduïdes", Des d'aquesta pàgina es poden realitzar múltiples tasques que anem explicant separadament. En primer lloc tenim una imatge global de la pantalla que se'ns obre

Ccc 004.png

Si seleccionem una CCC podrem

CCC com a professor

Quan fem login com a professor, en la secció "Les meves gestions" disposem de l'apartat "Gestió d'incidències" de les incidències que hem posat nosaltres

Ccc 009.png

Si seleccionem una CCC podrem

CCC com a tutor

Quan fem login com a tutor, en la secció corresponent a la nostra tutoria disposem de l'apartat "Gestionar CCC" de les incidències que podem gestionar en funció del càrrec

Ccc 009.png

Si seleccionem una CCC podrem

CCC com a coordinador

Quan fem login com a coordinador, en la secció corresponent a la nostra tutoria disposem de l'apartat "Gestionar CCC" de les incidències que podem gestionar en funció del càrrec

Ccc 009.png

Si seleccionem una CCC podrem