Matèries,Mòduls i Unitats formatives

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Gestió de les matèries

Per poder gestionar les matèries, mòduls i unitats formatives hem d'accedir a la secció "Matèries/Mòduls/UF's". En aquesta secció ens trobem dues subseccions

Matèries

Mat0012.png

En el menú superior tenim les opcions que ens permeten crear noves matèries, esborrar-les en el cas que estigui seleccionada, acceptar els canvis o cancelar les modificacions que s'hagin fet.

Disposem també en la par superior d'un cercador que ens permet filtrar les matèries per Pla d'estudis. Per fer la selecció hem de seleccionar del desplegable i clicar sobre el botó "Cercar".

Si cliquem sobre una matèria, s'activa l'edició d'aquesta podent

  • Seleccionar el pla d'estudis
  • Canviar el nom de la matèria
  • Indicar les hores, si escau
  • Indicar si aquesta matèria disposa o no d'automatrícula

Una vegada fets els canvis hem de prémer en "Acceptar" per desar els canvis fets.

Es disposa també de l'opció "Matricular alumnes d'un grup". Aquesta opció, de gener de 2015, permet seleccionar una matèria i matricular els alumnes d'un grup complet a aquesta matèria. Si cliquem sobre l'opció se'ns obre una finestra

Mat001.png
  • En el bloc central tinc indicats els grups que estan matriculats a aquesta matèria
  • En la part superior tenim on desplegable on seleccionar el grup d'alumnes al que vull matricular d'aquesta matèria. Una vegada seleccionat el grup que volem afegir, clicarem sobre "Afegir alumnes grup". Si acceptem a la finestra emergent, s'hauran matriculat tots els alumnes del grup a aquesta matèria.
  • Per desmatricular alumnes d'un grup, el procés és semblant, seleccionem el grup en la finestra central i a continuació cliquem sobre "Treure alumnes del grup". Amb aquesta acció tots els alumnes del grup seleccionat seran desmatriculats de la matèria seleccionada.
  • L'opció "Tancar" ens tancarà la finestra

Mòduls professionals