Actualitzacions Moodle

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

2.6.1 a 3.1.9

Info administradors de sistema

  • L'actualització s'ha de fer passat per la versió 2.7. No es pot passar directament des de 2.6.1 a 3.1.9

Modificacions a la gestió centralitzada

S'ha millorat la gestió de les assignacions i rols a cursos a la gestió centralitzada. per fer efectiva aquesta millora

  • Al fitxer permisos.php, al voltant de la línia 474, substituir
print ('<option value="'.$arr_result[1].'">'.$curso.' ('.$rol.')</option>');

per

// Modificació 17/18
//print ('<option value="'.$arr_result[1].'">'.$curso.' ('.$rol.')</option>');
print ('<option value="'.$id_curso.'">'.$curso.' ('.$rol.')</option>');
// Fi Modificació 17/18	
  • Substituir tot el fitxer funcions_gestion_permisos.php pel que hi ha a la màquina virtual 2.90

Creació d'un usuari a moodle des BBDD

  • De la taula 'context' extreiem el 'context.id' que correspon al 'context.level' = 50 i el 'context.instanceid' = a l'id del curs
  • De la taula 'enrol' extreiem 'enrol.id' que correspon a 'enrol.enrol' = 'Manual' i a 'enrol.courseid' = a l'id del curs
  • A 'user_enrolments' comprova si l' 'enrol.id' i l'id de l'usuari ja existeixen. Si no existeixen
    • insereix a 'user_enrolments'-> 'status'= 0, 'enrolid' i l'id de l'usuari
    • insereix a 'role_assignments' -> el role.id (identificador de rol), context.id i el user id

Per esborrar-lo, hauriem de desfer les dues darreres insercions

Més info sobre contexts (al mig del fil)

Info administradors de moodle

Per instal.lar un tema o aparença diferent

Info professorat usuari

Per canviar l'idioma

Clicant sobre el perfil a la part superior dreta, i escollint 'Preferències', podreu escollir l'idioma preferit pel vostre curs